Konfiguracja proxy

public final class ProxyConfiguration
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Obiekt umożliwiający wskazanie zdalnej konfiguracji do wykonania.

Streszczenie

Pola

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Konstruktorzy publiczni

ProxyConfiguration ()

Metody publiczne

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Zwraca bieżącą konfigurację serwera proxy do użycia.

boolean isProxySet ()

Zwraca informację, czy ustawiono wartość konfiguracji serwera proxy.

Pola

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Konstruktorzy publiczni

Konfiguracja proxy

public ProxyConfiguration ()

Metody publiczne

wyczyść linię poleceń

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Parametry
originalCommand String

Zwroty
String[]

Rzuca
ConfigurationException

pobierz konfigurację proxy

public File getProxyConfig ()

Zwraca bieżącą konfigurację serwera proxy do użycia.

Zwroty
File

jestProxySet

public boolean isProxySet ()

Zwraca informację, czy ustawiono wartość konfiguracji serwera proxy.

Zwroty
boolean