Zautomatyzowani reporterzy

public class AutomatedReporters
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.AutomatedReporters


Klasa definiująca mapowanie z automatycznych reporterów Tradefed.

DO ZROBIENIA: Sformalizuj sposób udostępniania listy obsługiwanych automatyzacji.

Streszczenie

Pola

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

Konstruktorzy publiczni

AutomatedReporters ()

Metody publiczne

void applyAutomatedReporters ( IConfiguration configuration)

Uzupełnij słuchaczy w oparciu o środowisko.

Metody chronione

String getEnv (String key)

Pola

PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

PROTO_REPORTING_PORT

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

REPORTER_MAPPING

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

Konstruktorzy publiczni

Zautomatyzowani reporterzy

public AutomatedReporters ()

Metody publiczne

ApplyAutomatedReporters

public void applyAutomatedReporters (IConfiguration configuration)

Uzupełnij słuchaczy w oparciu o środowisko.

Parametry
configuration IConfiguration : konfiguracja do ukończenia

Metody chronione

getEnv

protected String getEnv (String key)

Parametry
key String

Zwroty
String