Moduł pobierania opcji

public class OptionFetcher
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


Pomocnik, aby uzyskać opcje testowe z procesu nadrzędnego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OptionFetcher ()

Metody publiczne

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

Wypełnij niektóre opcje dziecka, jeśli jest to podproces, dopasowując wartości nadrzędne.

Konstruktorzy publiczni

Moduł pobierania opcji

public OptionFetcher ()

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

pobierz Opcje Rodzica

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

Wypełnij niektóre opcje dziecka, jeśli jest to podproces, dopasowując wartości nadrzędne.

Parametry
config IConfiguration