GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Önceki geçen test filtrelerini almak için yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

GetPreviousPassedHelper ()

Genel yöntemler

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Önceki denemeden uygunsa, önceki başarılı testleri getirin.

Kamu inşaatçıları

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Genel yöntemler

getPreviousPassedFiltreler

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Önceki denemeden uygunsa, önceki başarılı testleri getirin.

parametreler
config IConfiguration : filtre uygulama yapılandırma

İadeler
Daha önce geçen testlerin listesi.