GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Pomocnik, aby uzyskać poprzednie zaliczone filtry testowe.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GetPreviousPassedHelper ()

Metody publiczne

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Pobierz poprzednie zaliczone testy, jeśli dotyczy, z poprzedniej próby.

Konstruktorzy publiczni

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Metody publiczne

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Pobierz poprzednie zaliczone testy, jeśli dotyczy, z poprzedniej próby.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja, do której ma zostać zastosowany filtr

Zwroty
Lista testów, które wcześniej zdały egzamin.