Ponów próbę konfiguracji fabryki

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Fabryka obsługująca ponawianie polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponawiania prób w programie uruchamiającym ponawianie.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz instancję singletonu IConfigurationFactory .

Konstruktorzy publiczni

Ponów próbę konfiguracji fabryki

public RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

utwórzRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponawiania prób w programie uruchamiającym ponawianie.

Parametry
retryConfig IConfiguration

Zwroty
IConfiguration

Rzuca
ConfigurationException

uzyskac instancje

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz instancję singletonu IConfigurationFactory .

Zwroty
RetryConfigurationFactory