OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


Kontener na listę pól opcji o podanej nazwie.

Służy do wymuszania ograniczenia, zgodnie z którym pola o tej samej nazwie mogą istnieć w różnych źródłach opcji, ale nie w tym samym źródle opcji

Streszczenie

Konstruktorzy chronieni

OptionFieldsForName ()

Metody publiczne

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

Konstruktorzy chronieni

Pola opcjiForName

protected OptionFieldsForName ()

Metody publiczne

pobierzFirstField

public Field getFirstField ()

Zwroty
Field

Rzuca
ConfigurationException

pobierz pierwszy obiekt

public Object getFirstObject ()

Zwroty
Object

Rzuca
ConfigurationException

iterator

public  iterator ()

Zwroty

rozmiar

public int size ()

Zwroty
int