Seçenek.Önem

public static final enum Option.Importance

com.android.tradefed.config.Option.Importance


Özet

Enum değerleri

Option.Importance ALWAYS

seçenek her zaman önemli olarak ele alınmalıdır

Option.Importance IF_UNSET

seçenek yalnızca değeri yoksa önemli olarak değerlendirilmelidir

Option.Importance NEVER

seçenek asla önemli görülmemelidir

Genel yöntemler

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

Enum değerleri

HER ZAMAN

public static final Option.Importance ALWAYS

seçenek her zaman önemli olarak ele alınmalıdır

IF_UNSET

public static final Option.Importance IF_UNSET

seçenek yalnızca değeri yoksa önemli olarak değerlendirilmelidir

ASLA

public static final Option.Importance NEVER

seçenek asla önemli görülmemelidir

Genel yöntemler

değeri

public static Option.Importance valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
Option.Importance

değerler

public static final Importance[] values ()

İadeler
Importance[]