Opcja.Ważność

public static final enum Option.Importance
extends Enum< Option.Importance >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.Option.Importance >
com.android.tradefed.config.Option.Ważność


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

Option.Importance ALWAYS

opcję należy zawsze traktować jako ważną

Option.Importance IF_UNSET

opcję należy traktować jako ważną tylko wtedy, gdy nie ma ona żadnej wartości

Option.Importance NEVER

tej opcji nigdy nie należy traktować jako ważnej

Metody publiczne

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ZAWSZE

public static final Option.Importance ALWAYS

opcję należy zawsze traktować jako ważną

JEŻELI_UNSET

public static final Option.Importance IF_UNSET

opcję należy traktować jako ważną tylko wtedy, gdy nie ma ona żadnej wartości

NIGDY

public static final Option.Importance NEVER

tej opcji nigdy nie należy traktować jako ważnej

Metody publiczne

wartość

public static Option.Importance valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Option.Importance

wartości

public static final Importance[] values ()

Zwroty
Importance[]