Transformator IConfigOptionValue

public interface IConfigOptionValueTransformer

com.android.tradefed.config.IConfigOptionValueTransformer


Interfejs do manipulowania wartością opcji konfiguracyjnych

Streszczenie

Metody publiczne

abstract Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

Metody publiczne

przekształcać

public abstract Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Parametry
configObj Object

option Option

fieldValue Object

Zwroty
Object