DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Parametry
scheme String : schemat URI, który ma obsługiwać załadowany program rozpoznawania nazw.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza poleceń TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver

Rzuca
jeśli nie można załadować i/lub zainicjować mechanizmu rozpoznawania nazw obsługującego określony schemat.