Ustawienia konfiguracjiXmlParser

public class ConfigurationXmlParserSettings
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationXmlParserSettings


Prosta klasa do akceptowania ustawień dla ConfigurationXmlParser

Aby przekazać ustawienia do tej klasy, alias jest obowiązkowy. Zatem coś w stylu --template:map name filename.xml będzie działać, ale to NIE zadziała: --map name filename.xml .

Streszczenie

Pola

public MultiMap <String, String> templateMap

Konstruktorzy publiczni

ConfigurationXmlParserSettings ()

Pola

szablonMapa

public MultiMap<String, String> templateMap

Konstruktorzy publiczni

Ustawienia konfiguracjiXmlParser

public ConfigurationXmlParserSettings ()