ConfigurationFactory.ConfigLoader

protected class ConfigurationFactory.ConfigLoader
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader


Implementacja IConfigDefLoader, która śledzi dołączone konfiguracje z jednej konfiguracji głównej i zgłasza wyjątek w przypadku dołączań cyklicznych.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Metody publiczne

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isGlobalConfig ()

void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

Konfiguracje zawarte w pliku tradefed.jar mogą zawierać tylko inne konfiguracje również zawarte w pliku tradefed.jar.

Metody chronione

String findConfigName (String name, String parentName)

Znajdź nazwę konfiguracji na podstawie jej nazwy i nazwy nadrzędnej.

boolean isBundledConfig (String name)

Zwraca wartość true, jeśli jest to plik konfiguracyjny znaleziony w ścieżce klas.

boolean isTrackableConfig (String name)

Powinien śledzić cykl życia konfiguracji, czy nie.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Śledź konfigurację pod kątem dynamicznego ładowania.

Konstruktorzy publiczni

Program ładujący konfigurację

public ConfigLoader (boolean isGlobalConfig)

Parametry
isGlobalConfig boolean

Metody publiczne

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Parametry
name String

templateMap

Zwroty
ConfigurationDef

Rzuca
ConfigurationException

isGlobalConfig

public boolean isGlobalConfig ()

Zwroty
boolean

ładowanieIncludedConfiguration

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Konfiguracje zawarte w pliku tradefed.jar mogą zawierać tylko inne konfiguracje również zawarte w pliku tradefed.jar. Jednak konfiguracje lokalne (zewnętrzne) mogą obejmować zarówno konfiguracje lokalne (zewnętrzne), jak i konfiguracje pakietowe.

Parametry
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Rzuca
ConfigurationException

Metody chronione

znajdźNazwęKonfiguracji

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Znajdź nazwę konfiguracji na podstawie jej nazwy i nazwy nadrzędnej. Służy do prawidłowej obsługi konfiguracji pakietów i konfiguracji lokalnych.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

parentName String : nazwa rodzica konfiguracji.

Zwroty
String pełna nazwa konfiguracji.

Rzuca
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

isBundledConfig

protected boolean isBundledConfig (String name)

Zwraca wartość true, jeśli jest to plik konfiguracyjny znaleziony w ścieżce klas.

Parametry
name String

Zwroty
boolean

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Powinien śledzić cykl życia konfiguracji, czy nie.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

Zwroty
boolean true , jeśli można śledzić konfigurację, w przeciwnym razie false .

konfiguracja śledzenia

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Śledź konfigurację pod kątem dynamicznego ładowania. W tej chwili obsługiwane są tylko pliki lokalne.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

def ConfigurationDef : def konfiguracji.