ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

public static final enum ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner
extends Enum< ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >
com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner


Wyliczenie używane do wskazania lokalnego uruchamiającego test.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Metody publiczne

static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)
static final LocalTestRunner[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BADANIE

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

NIC

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Metody publiczne

wartość

public static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

wartości

public static final LocalTestRunner[] values ()

Zwroty
LocalTestRunner[]