BootstrapServiceFileResolverLoader

public class BootstrapServiceFileResolverLoader
extends Object implements IFileResolverLoader

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.BootstrapServiceFileResolverLoader


Ładuje programy rozpoznawania nazw za pomocą funkcji ładowania usług.

W odróżnieniu od implementacji wbudowanej w klasę DynamicRemoteFileResolver , ta implementacja jest bardzo prosta i przy każdym wywołaniu zwraca nową instancję żądanego typu mechanizmu rozpoznawania nazw. To sprawia, że ​​podstawowe założenie jest takie, że programy rozpoznawania nazw są łatwe do zainicjowania i nie wymagają w swojej konfiguracji pól z adnotacjami Option . Odnosi się to do większości naszych dzisiejszych programów tłumaczących i powinno dotyczyć każdego programu tłumaczącego, który jest odpowiednio ogólny, aby można go było użyć do ładowania konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Parametry
scheme String : schemat URI, który ma obsługiwać załadowany program rozpoznawania nazw.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza poleceń TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver