Wynik alokacji urządzenia

public class DeviceAllocationResult
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.DeviceAllocationResult


Reprezentuje wyniki próby alokacji dla polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceAllocationResult ()

Metody publiczne

void addAllocatedDevices ( devices) addAllocatedDevices ( devices)

Dodaj przydzielone urządzenia.

void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons) addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons)

Dodaj powody nieprzydzielenia dla każdej konfiguracji urządzenia.

String formattedReason ()
getAllocatedDevices ()

Zwraca mapę przydzielonych urządzeń

boolean wasAllocationSuccessful ()

zwraca informację, czy alokacja zakończyła się pomyślnie.

Konstruktorzy publiczni

Wynik alokacji urządzenia

public DeviceAllocationResult ()

Metody publiczne

dodaj przydzielone urządzenia

public void addAllocatedDevices ( devices)

Dodaj przydzielone urządzenia.

Parametry
devices

addAllocationFailureReason

public void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, 
                 reasons)

Dodaj powody nieprzydzielenia dla każdej konfiguracji urządzenia.

Parametry
deviceConfigName String

reasons

sformatowanyPowód

public String formattedReason ()

Zwroty
String

pobierz przydzielone urządzenia

public  getAllocatedDevices ()

Zwraca mapę przydzielonych urządzeń

Zwroty

wasAlokacja powiodła się

public boolean wasAllocationSuccessful ()

zwraca informację, czy alokacja zakończyła się pomyślnie.

Zwroty
boolean