CommandRunner

public class CommandRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandRunner


Komut satırı bağımsız değişkenlerinde belirtilen komutu çalıştıracak ve ardından çıkacak alternatif bir TradeFederation giriş noktası.

Bir hata ayıklayıcı ve diğer etkileşimli olmayan çalışma modlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Beklenen bağımsız değişkenler: [komut seçenekleri] (çalıştırılacak yapılandırma)

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

enum CommandRunner.ExitCode

Çıkılması mümkün olan hata kodları.

Alanlar

public static final String EXCEPTION_KEY

Kamu kurucuları

CommandRunner ()

Herkese açık yöntemler

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Komutu çalıştırmanın ana yöntemi.

Alanlar

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Kamu kurucuları

CommandRunner

public CommandRunner ()

Herkese açık yöntemler

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

İadeler
CommandRunner.ExitCode

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Parametreler
mainArgs String

Çalıştırmak

public void run (String[] args)

Komutu çalıştırmanın ana yöntemi.

Parametreler
args String : çalıştırılacak yapılandırma adı ve seçenekleri