PolecenieFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser dla pliku zawierającego zestaw linii poleceń.

Składnia podanego pliku powinna być ciągiem wierszy. Każda linia to polecenie; czyli konfiguracja plus jej opcje:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class CommandFileParser.CommandLine

Konstruktorzy publiczni

CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozwinięcia makr

Konstruktorzy publiczni

PolecenieFileParser

public CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

Zwroty

parseFile

public  parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozwinięcia makr

Parametry
file File : ERROR(/File) do przeanalizowania

Zwroty
lista przeanalizowanych poleceń

Rzuty
jeśli nie udało się odczytać pliku
ConfigurationException jeśli zawartość pliku nie mogła zostać przeanalizowana