Parser pliku poleceń

public class CommandFileParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser pliku zawierającego zestaw wierszy poleceń.

Składnia podanego pliku powinna składać się z serii linii. Każda linia jest poleceniem; to znaczy konfiguracja i jej opcje:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class CommandFileParser.CommandLine

Konstruktorzy publiczni

CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , dokonując w razie potrzeby rozwinięć makr

Konstruktorzy publiczni

Parser pliku poleceń

public CommandFileParser ()

Metody publiczne

pobierzIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

Zwroty

plik parse

public  parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , dokonując w razie potrzeby rozwinięć makr

Parametry
file File : ERROR(/File) do przeanalizowania

Zwroty
lista przeanalizowanych poleceń

Rzuca
jeśli nie udało się odczytać pliku
ConfigurationException jeśli nie można przeanalizować zawartości pliku
,

Parser pliku poleceń

public class CommandFileParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser pliku zawierającego zestaw wierszy poleceń.

Składnia podanego pliku powinna składać się z serii linii. Każda linia jest poleceniem; to znaczy konfiguracja i jej opcje:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class CommandFileParser.CommandLine

Konstruktorzy publiczni

CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , dokonując w razie potrzeby rozwinięć makr

Konstruktorzy publiczni

Parser pliku poleceń

public CommandFileParser ()

Metody publiczne

pobierzIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

Zwroty

plik parse

public  parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , dokonując w razie potrzeby rozwinięć makr

Parametry
file File : ERROR(/File) do przeanalizowania

Zwroty
lista przeanalizowanych poleceń

Rzuca
jeśli nie udało się odczytać pliku
ConfigurationException jeśli nie można przeanalizować zawartości pliku