TestKaynakİndirici

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Dosya sisteminden/GCS/HTTP'den test kaynak dosyalarını indirmek için bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestResourceDownloader ()

Genel yöntemler

void download (String urlString, File dest)

Kamu inşaatçıları

TestKaynakİndirici

public TestResourceDownloader ()

Genel yöntemler

indirmek

public void download (String urlString, 
                File dest)

parametreler
urlString String

dest File