Program do pobierania zasobów testowych

public class TestResourceDownloader
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Klasa służąca do pobierania plików zasobów testowych z systemu plików/GCS/HTTP.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestResourceDownloader ()

Metody publiczne

void download (String urlString, File dest)

Konstruktorzy publiczni

Program do pobierania zasobów testowych

public TestResourceDownloader ()

Metody publiczne

pobierać

public void download (String urlString, 
                File dest)

Parametry
urlString String

dest File