Pomocnik raportowania podprocesu

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Klasa służąca do tworzenia pliku konfiguracyjnego opakowania w celu użycia modułu raportowania wyników podprocesu dla polecenia klastra.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Metody publiczne

File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj wyodrębniony plik .class z pliku tradefed.jar i wygeneruj nowy jar reportera wyników podprocesów.

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik raportowania podprocesu

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Parametry
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Metody publiczne

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj wyodrębniony plik .class z pliku tradefed.jar i wygeneruj nowy jar reportera wyników podprocesów.

Zwroty
File słoik reportera wyników podprocesu do wstrzyknięcia.

Rzuca
Wyjątek IO