ClusterCommandEvent.Type

public static final enum ClusterCommandEvent.Type
extends Enum< ClusterCommandEvent.Type >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent.Type >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent.Type


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ClusterCommandEvent.Type AllocationFailed

ClusterCommandEvent.Type ConfigurationError

ClusterCommandEvent.Type ExecuteFailed

ClusterCommandEvent.Type FetchFailed

ClusterCommandEvent.Type InvocationCompleted

ClusterCommandEvent.Type InvocationEnded

ClusterCommandEvent.Type InvocationFailed

ClusterCommandEvent.Type InvocationInitiated

ClusterCommandEvent.Type InvocationStarted

ClusterCommandEvent.Type TestEnded

ClusterCommandEvent.Type TestRunInProgress

ClusterCommandEvent.Type Unleased

Metody publiczne

static ClusterCommandEvent.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Wartości wyliczeniowe

Alokacja nie powiodła się

public static final ClusterCommandEvent.Type AllocationFailed

Błąd konfiguracji

public static final ClusterCommandEvent.Type ConfigurationError

Wykonanie nie powiodło się

public static final ClusterCommandEvent.Type ExecuteFailed

Pobieranie nie powiodło się

public static final ClusterCommandEvent.Type FetchFailed

Wywołanie zakończone

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationCompleted

Inwokacja zakończona

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationEnded

Wywołanie nie powiodło się

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationFailed

Inwokacja zainicjowana

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationInitiated

Rozpoczęto wywoływanie

public static final ClusterCommandEvent.Type InvocationStarted

Test Zakończony

public static final ClusterCommandEvent.Type TestEnded

TestRunInProgress

public static final ClusterCommandEvent.Type TestRunInProgress

Niewynajęty

public static final ClusterCommandEvent.Type Unleased

Metody publiczne

wartość

public static ClusterCommandEvent.Type valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ClusterCommandEvent.Type

wartości

public static final Type[] values ()

Zwroty
Type[]