Stan polecenia klastra

public static final enum ClusterCommand.State
extends Enum< ClusterCommand.State >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State


Status polecenia w klastrze TF.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ClusterCommand.State CANCELED

Anulowane przez użytkownika lub nie udało się przydzielić urządzenia.

ClusterCommand.State COMPLETED

Zakończono sukcesem.

ClusterCommand.State ERROR

Ukończone wyjątkowo.

ClusterCommand.State FATAL

Błąd, którego nie można powtórzyć, np. nieprawidłowa konfiguracja.

ClusterCommand.State QUEUED

Wstawiony do kolejki klastra.

ClusterCommand.State RUNNING

Obecnie wykonywany.

ClusterCommand.State UNKNOWN

Stan początkowy lub nie udało się określić stanu.

Metody publiczne

static ClusterCommand.State valueOf (String name)
static final State[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ODWOŁANY

public static final ClusterCommand.State CANCELED

Anulowane przez użytkownika lub nie udało się przydzielić urządzenia.

ZAKOŃCZONY

public static final ClusterCommand.State COMPLETED

Zakończono sukcesem.

BŁĄD

public static final ClusterCommand.State ERROR

Ukończone wyjątkowo.

FATALNY

public static final ClusterCommand.State FATAL

Błąd, którego nie można powtórzyć, np. nieprawidłowa konfiguracja.

W KOLEJCE

public static final ClusterCommand.State QUEUED

Wstawiony do kolejki klastra.

DZIAŁANIE

public static final ClusterCommand.State RUNNING

Obecnie wykonywany.

NIEZNANY

public static final ClusterCommand.State UNKNOWN

Stan początkowy lub nie udało się określić stanu.

Metody publiczne

wartość

public static ClusterCommand.State valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ClusterCommand.State

wartości

public static final State[] values ()

Zwroty
State[]