OtaZipfileBuildProvider

public class OtaZipfileBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.OtaZipfileBuildProvider


Yerel bir OTA zip dosyasına dayalı bir IBuildInfo sağlar.

Özet

Kamu inşaatçılar

OtaZipfileBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçılar

OtaZipfileBuildProvider

public OtaZipfileBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo Test altında IBuildInfo için IBuildInfo veya test için derleme yoksa null

Atar
BuildRetrievalError