OtaZipfileBuildProvider

public class OtaZipfileBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.OtaZipfileBuildProvider


Yerel bir OTA zip dosyasına dayalı bir IBuildInfo sağlar.

Özet

Kamu inşaatçıları

OtaZipfileBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçıları

OtaZipfileBuildProvider

public OtaZipfileBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError