LocalAppBuildProvider

public class LocalAppBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalAppBuildProvider


Bir IBuildProvider bir inşa IBuildInfo bir sağlanan yerel yoluna dayalı

Özet

Kamu kurucuları

LocalAppBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

Kamu kurucuları

LocalAppBuildProvider

public LocalAppBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo Test altında IBuildInfo için IBuildInfo veya test için derleme yoksa null

Atar
BuildRetrievalError