FolderBuildInfo

public class FolderBuildInfo
extends BuildInfo implements IFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo


Bir IFolderBuildInfo somut uygulaması.

Özet

Kamu kurucuları

FolderBuildInfo ()
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName)

Herkese açık yöntemler

File getRootDir ()

Yapı yapılarını içeren kök klasörü alın.

void setRootDir (File rootDir)

Yapı yapılarını içeren kök dizini ayarlayın.

Kamu kurucuları

FolderBuildInfo

public FolderBuildInfo ()

Ayrıca bakınız:

FolderBuildInfo

public FolderBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Parametreler
buildId String

buildName String

Herkese açık yöntemler

getRootDir

public File getRootDir ()

Yapı yapılarını içeren kök klasörü alın.

İadeler
File ERROR(/File) dizini.

setRootDir

public void setRootDir (File rootDir)

Yapı yapılarını içeren kök dizini ayarlayın.

Parametreler
rootDir File