Informacje o kompilacji folderu

public class FolderBuildInfo
extends BuildInfo implements IFolderBuildInfo

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo


Konkretna implementacja IFolderBuildInfo .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FolderBuildInfo ()
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName)
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName, Boolean useFuseZip)

Tworzy FolderBuildInfo Konstruktor umożliwia skonfigurowanie flagi mUseFuseZip w momencie budowania FolderBuildInfo.

Metody publiczne

void cleanUp ()

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji. Dodatkowo odmontuj pliki zamontowane w pliku Fusion Zip na podstawie listy plików zamontowanych w Fusion.

File getRootDir ()

Pobierz folder główny zawierający artefakty kompilacji.

void setRootDir (File rootDir)

Ustaw katalog główny zawierający artefakty kompilacji.

boolean shouldUseFuseZip ()

Pobierz flagę wskazującą, czy dla artefaktów kompilacji używany jest plik Fuse-Zip.

Konstruktorzy publiczni

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo ()

Zobacz też:

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName)

Parametry
buildId String

buildName String

Informacje o kompilacji folderu

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName, 
        Boolean useFuseZip)

Tworzy FolderBuildInfo Konstruktor umożliwia skonfigurowanie flagi mUseFuseZip w momencie budowania FolderBuildInfo.

Parametry
buildId String : identyfikator kompilacji

buildName String : nazwa docelowa kompilacji

useFuseZip Boolean : flaga określająca, czy kompilacja wykorzystuje montaż zip

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp ()

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji. Dodatkowo odmontuj pliki zamontowane w pliku Fusion Zip na podstawie listy plików zamontowanych w Fusion.

getRootDir

public File getRootDir ()

Pobierz folder główny zawierający artefakty kompilacji.

Zwroty
File katalog ERROR(/File) .

setRootDir

public void setRootDir (File rootDir)

Ustaw katalog główny zawierający artefakty kompilacji.

Parametry
rootDir File

powinienUżyjFuseZip

public boolean shouldUseFuseZip ()

Pobierz flagę wskazującą, czy dla artefaktów kompilacji używany jest plik Fuse-Zip.

Zwroty
boolean