Istniejący dostawca kompilacji

public class ExistingBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.ExistingBuildProvider


IBuildProvider , który zwraca już skonstruowaną IBuildInfo .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExistingBuildProvider ( IBuildInfo buildInfo, IBuildProvider parentProvider)

Tworzy ExistingBuildProvider .

Metody publiczne

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Oznacz daną wersję jako nieprzetestowaną.

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Istniejący dostawca kompilacji

public ExistingBuildProvider (IBuildInfo buildInfo, 
                IBuildProvider parentProvider)

Tworzy ExistingBuildProvider .

Parametry
buildInfo IBuildInfo : istniejąca kompilacja do udostępnienia

parentProvider IBuildProvider : oryginalny IBuildProvider , który utworzył IBuildInfo potrzebne do przekazywania zdarzeń IBuildProvider#buildNotTested(IBuildInfo) .

Metody publiczne

kompilacjaNieTestowana

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Oznacz daną wersję jako nieprzetestowaną.

Wywoływane w przypadkach, gdy TradeFederation nie ukończyło testów kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError