BuildSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Tüm IBuildInfo geçerli serileştirme sürümünü içeren sınıf. Bu, serileştirmenin tüm yapı bilgisi sürümünü senkronize etmeye ve uyumlu olmayan bir değişiklik yapıldığında hepsini birlikte güncellemeye izin verir.

Özet

sabitler

long VERSION

Kamu inşaatçıları

BuildSerializedVersion ()

sabitler

VERSİYON

public static final long VERSION

Sabit Değer: 1 (0x000000000000001)

Kamu inşaatçıları

BuildSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()