Informacje o aplikacjiDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


Ta klasa jest przestarzała.
Użyj bezpośrednio IDeviceBuildInfo .

IDeviceBuildInfo , który zawiera również IAppBuildInfo .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

Metody publiczne

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

Skopiuj wszystkie pliki z IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Skopiuj wszystkie pliki z IDeviceBuildInfo .

Konstruktorzy publiczni

Informacje o aplikacjiDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Parametry
buildId String

buildName String

Metody publiczne

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

Skopiuj wszystkie pliki z IAppBuildInfo .

Parametry
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Skopiuj wszystkie pliki z IDeviceBuildInfo .

Parametry
deviceBuild IDeviceBuildInfo