HizmetHesabıAnahtarıKimlik BilgileriFabrika

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Kimlik bilgisi fabrika oauth dayalı hizmet hesabı anahtarı oluşturmak için Credential .

Özet

Kamu inşaatçıları

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Genel yöntemler

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Bir oluşturur Credential verilen kapsamları için.

getInfo ()

Kimlik bilgisi fabrikasının meta verileri hakkında bilgi alın, örneğin anahtar dosya yolu, e-posta vb.

Kamu inşaatçıları

HizmetHesabıAnahtarıKimlik BilgileriFabrika

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Genel yöntemler

createCredential

public Credential createCredential ( scopes)

Bir oluşturur Credential verilen kapsamları için.

parametreler
scopes : API kapsamlarının listesi.

İadeler
Credential bir OAuth2 Credential

bilgi almak

public  getInfo ()

Kimlik bilgisi fabrikasının meta verileri hakkında bilgi alın, örneğin anahtar dosya yolu, e-posta vb.

İadeler
Bir ERROR(/Map) değerine bilgi tuşuyla.