ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


Interfejs fabryki poświadczeń do tworzenia Credential oauth2. Podaj także informacje o referencjach.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

abstract getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki danych uwierzytelniających, np. ścieżce pliku klucza, adresie e-mail itp.

Metody publiczne

utwórz dane uwierzytelniające

public abstract Credential createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

Parametry
scopes : lista zakresów API.

Zwroty
Credential Credential oauth2

Rzuca
Wyjątek IO

zdobyć informacje

public abstract  getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki danych uwierzytelniających, np. ścieżce pliku klucza, adresie e-mail itp.

Zwroty
ERROR(/Map) z kluczem informacyjnym do wartości.