Przypadek testowy NonRootSecurity

public class NonRootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.NonRootSecurityTestCase


Klasa testów uruchamiana na urządzeniach, które nie mają i nie powinny mieć roota adb.

Aby zoptymalizować wydajność, wszystkie testy inne niż root powinny być zgrupowane w tym samym module.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NonRootSecurityTestCase ()

Metody publiczne

void setUpUnroot ()

Upewnij się, że root adb nie jest włączony na urządzeniu po konfiguracji SecurityTestCase.

Konstruktorzy publiczni

Przypadek testowy NonRootSecurity

public NonRootSecurityTestCase ()

Metody publiczne

setUpUnroot

public void setUpUnroot ()

Upewnij się, że root adb nie jest włączony na urządzeniu po konfiguracji SecurityTestCase.

Rzuca
DeviceNotAvailableException