PocPusher

public class PocPusher
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.PocPusher


Yerel bir PoC yürütülebilir dosyasının cihaza aktarılmasına yardımcı olacak yardımcı programlar

Özet

Alanlar

public boolean appendBitness

public boolean bitness32

public boolean bitness64

public boolean cleanup

Kamu inşaatçıları

PocPusher ()

Genel yöntemler

PocPusher appendBitness (boolean append)
PocPusher bothBitness ()
PocPusher cleanup (boolean cleanup)
PocPusher only32 ()
PocPusher only64 ()
void pushFile (String testFile, String remoteFile)
PocPusher setAbi (IAbi abi)
PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)
PocPusher setDevice (ITestDevice device)

Korumalı yöntemler

void finished (Description d)
void starting (Description d)

Alanlar

AppendBitness

public boolean appendBitness

bitness32

public boolean bitness32

bitness64

public boolean bitness64

Temizlemek

public boolean cleanup

Kamu inşaatçıları

PocPusher

public PocPusher ()

Genel yöntemler

AppendBitness

public PocPusher appendBitness (boolean append)

Parametreler
append boolean

İadeler
PocPusher

her ikisi deBitness

public PocPusher bothBitness ()

İadeler
PocPusher

Temizlemek

public PocPusher cleanup (boolean cleanup)

Parametreler
cleanup boolean

İadeler
PocPusher

sadece32

public PocPusher only32 ()

İadeler
PocPusher

sadece64

public PocPusher only64 ()

İadeler
PocPusher

itmeDosyası

public void pushFile (String testFile, 
                String remoteFile)

Parametreler
testFile String

remoteFile String

Atar
FileNotFoundException
DeviceNotAvailableException

setAbi

public PocPusher setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

İadeler
PocPusher

setBuild

public PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Parametreler
buildInfo IBuildInfo

İadeler
PocPusher

setCihaz

public PocPusher setDevice (ITestDevice device)

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
PocPusher

Korumalı yöntemler

bitti

protected void finished (Description d)

Parametreler
d Description

Başlangıç

protected void starting (Description d)

Parametreler
d Description