KomutUtil

public final class CommandUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.CommandUtil


Cihazda komutların adb aracılığıyla çalıştırılmasına yardımcı olacak yardımcı programların toplanması

Özet

Genel yöntemler

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd, int retries)

Cihazda kabuk komutunu yürütün, komut 0 döndürmezse AssumptionError hatası verir.

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd)

Cihazda kabuk komutunu yürütün, komut 0 döndürmezse AssumptionError hatası verir.

Genel yöntemler

runAndCheck

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd, 
        int retries)

Cihazda kabuk komutunu yürütün, komut 0 döndürmezse AssumptionError hatası verir.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak cihaz

cmd String : çalıştırılacak komut

retries int : denenecek yeniden deneme sayısı

İadeler
CommandResult Device.executeShellV2Command'ın sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException

runAndCheck

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd)

Cihazda kabuk komutunu yürütün, komut 0 döndürmezse AssumptionError hatası verir.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak cihaz

cmd String : çalıştırılacak komut

İadeler
CommandResult Device.executeShellV2Command'ın sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException