بولتن های امنیتی اندروید

به روز رسانی ماهانه دستگاه ابزار مهمی برای ایمن نگه داشتن کاربران اندروید و محافظت از دستگاه هایشان است. این صفحه حاوی بولتن‌های امنیتی Android موجود است که مشکلات احتمالی را که دستگاه‌های دارای Android را تحت تأثیر قرار می‌دهند، رفع می‌کند. سازندگان دستگاه‌ها و چیپ‌ست‌های اندروید نیز ممکن است جزئیات آسیب‌پذیری امنیتی خاص محصولات خود را منتشر کنند، مانند:

نحوه بررسی و به روز رسانی نسخه اندروید خود را در اینجا بیاموزید.

منابع

رفع‌های فهرست‌شده در بولتن عمومی از منابع مختلفی می‌آیند: پروژه منبع باز Android (AOSP)، هسته لینوکس بالادست، و سازندگان سیستم روی تراشه (SOC). برای سازندگان دستگاه:

  • اصلاحات پلتفرم اندروید 24 تا 48 ساعت پس از انتشار بولتن امنیتی در AOSP ادغام می شوند و می توانند مستقیماً از آنجا دریافت شوند.
  • اصلاحات هسته لینوکس بالادست مستقیماً از بولتن در زمان انتشار به آن پیوند داده می شود و می توان از آنجا دریافت کرد.
  • رفع اشکال از تولید کنندگان SOC به طور مستقیم از تولید کنندگان در دسترس است.

بولتن ها

بولتن زبان ها تاریخ انتشار سطح وصله امنیتی
جولای 2024 صفحات ترجمه شده به زودی 1 ژوئیه 2024 01-07-2024
05-07-2024
ژوئن 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژوئن 2024 01-06-2024
05-06-2024
می 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مه 2024 01-05-2024
05-05-2024
آوریل 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آوریل 2024 01-04-2024
05-04-2024
مارس 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2024 01-03-2024
05/03/2024
فوریه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2024 01-02-2024
05-02-2024
ژانویه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2024 01-01-2024
05/01/2024
دسامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 دسامبر 2023 01-12-2023
05-12-2023
نوامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2023 01-11-2023
05-11-2023
اکتبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2023 01-10-2023
05-10-2023
06-10-2023
سپتامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 سپتامبر 2023 01-09-2023
05-09-2023
آگوست 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2023 01-08-2023
05-08-2023
جولای 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2023 01-07-2023
05-07-2023
ژوئن 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2023 01-06-2023
05-06-2023
می 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2023 01-05-2023
05-05-2023
آوریل 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آوریل 2023 01-04-2023
05-04-2023
مارس 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 مارس 2023 01-03-2023
05/03/2023
فوریه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2023 01-02-2023
05-02-2023
ژانویه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2023 01-01-2023
05/01/2023
دسامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2022 01-12-2022
05/12/2022
نوامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2022 01-11-2022
05/11/2022
اکتبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2022 01-10-2022
05-10-2022
سپتامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2022 01-09-2022
05-09-2022
آگوست 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2022 01-08-2022
05-08-2022
جولای 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2022 01-07-2022
05-07-2022
ژوئن 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2022 01-06-2022
05/06/2022
می 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2022 01-05-2022
05-05-2022
آوریل 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2022 01-04-2022
05-04-2022
مارس 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2022 01-03-2022
05-03-2022
فوریه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 فوریه 2022 01-02-2022
05-02-2022
ژانویه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2022 01-01-2022
05/01/2022
دسامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2021 01-12-2021
05/12/2021
نوامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 نوامبر 2021 01-11-2021
05-11-2021
اکتبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 اکتبر 2021 01-10-2021
05-10-2021
سپتامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 سپتامبر 2021 01-09-2021
05-09-2021
آگوست 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آگوست 2021 01-08-2021
05-08-2021
جولای 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 جولای 2021 01-07-2021
05-07-2021
ژوئن 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژوئن 2021 01-06-2021
05-06-2021
می 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 مه 2021 01-05-2021
05-05-2021
آوریل 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آوریل 2021 01-04-2021
05-04-2021
مارس 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مارس 2021 01-03-2021
05/03/2021
فوریه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2021 01-02-2021
05-02-2021
ژانویه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2021 01-01-2021
05/01/2021
دسامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 دسامبر 2020 01-12-2020
05-12-2020
نوامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2020 01-11-2020
05/11/2020
اکتبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 اکتبر 2020 01-10-2020
05-10-2020
سپتامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 سپتامبر 2020 01-09-2020
05-09-2020
اندروید 11 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 25 آگوست 2020 01-09-2020
آگوست 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آگوست 2020 01-08-2020
05-08-2020
جولای 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2020 01-07-2020
05-07-2020
ژوئن 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ژوئن 2020 01-06-2020
05-06-2020
می 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مه 2020 01-05-2020
05-05-2020
آوریل 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آوریل 2020 01-04-2020
05-04-2020
مارس 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مارس 2020 01-03-2020
05-03-2020
فوریه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 فوریه 2020 01-02-2020
05-02-2020
ژانویه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژانویه 2020 01-01-2020
05/01/2020
دسامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 دسامبر 2019 01-12-2019
05/12/2019
نوامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 نوامبر 2019 01-11-2019
05/11/2019
اکتبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 اکتبر 2019 01-10-2019
05/10/2019
06/10/2019
سپتامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 سپتامبر 2019 01-09-2019
05/09/2019
آگوست 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آگوست 2019 01-08-2019
05/08/2019
جولای 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 جولای 2019 01-07-2019
05/07/2019
ژوئن 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژوئن 2019 01-06-2019
05/06/2019
می 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مه 2019 01-05-2019
05/05/2019
آوریل 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آوریل 2019 01-04-2019
05/04/2019
مارس 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2019 01-03-2019
05/03/2019
فوریه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 فوریه 2019 01-02-2019
05/02/2019
ژانویه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژانویه 2019 01-01-2019
05/01/2019
اندروید 10 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 20 آگوست 2019 01-09-2019
دسامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 دسامبر 2018 01-12-2018
05/12/2018
نوامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 نوامبر 2018 01-11-2018
05/11/2018
اکتبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 اکتبر 2018 01-10-2018
05/10/2018
سپتامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 سپتامبر 2018 01-09-2018
05/09/2018
آگوست 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آگوست 2018 01-08-2018
05/08/2018
جولای 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 جولای 2018 01-07-2018
05/07/2018
ژوئن 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژوئن 2018 01-06-2018
05/06/2018
می 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مه 2018 01/05/2018
05/05/2018
آوریل 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آوریل 2018 01/04/2018
05/04/2018
مارس 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 مارس 2018 01-03-2018
05/03/2018
فوریه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2018 01-02-2018
05/02/2018
ژانویه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ژانویه 2018 01-01-2018
05/01/2018
دسامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 دسامبر 2017 01-12-2017
05/12/2017
نوامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 نوامبر 2017 01-11-2017
05/11/2017
06/11/2017
اکتبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2017 01-10-2017
05/10/2017
سپتامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 سپتامبر 2017 01/09/2017
05/09/2017
آگوست 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2017 01/08/2017
05/08/2017
جولای 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2017 01-07-2017
05/07/2017
ژوئن 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ژوئن 2017 2017-06-01
2017-06-05
می 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2017 01/05/2017
05/05/2017
آوریل 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آوریل 2017 01/04/2017
2017-04-05
مارس 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مارس 2017 01/03/2017
05/03/2017
فوریه 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2017 01-02-2017
05/02/2017
ژانویه 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2017 01-01-2017
05/01/2017
دسامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2016 01-12-2016
05/12/2016
نوامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2016 01-11-2016
05/11/2016
2016-11-06
اکتبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2016 01-10-2016
05/10/2016
سپتامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2016 01/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
آگوست 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2016 01-08-2016
05/08/2016
جولای 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2016 01-07-2016
2016-07-05
ژوئن 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2016 01-06-2016
می 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2016 01/05/2016
آوریل 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2016 02/04/2016
مارس 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2016 01/03/2016
فوریه 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2016 01-02-2016
ژانویه 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2016 01-01-2016
دسامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 دسامبر 2015 01-12-2015
نوامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2015 01-11-2015
اکتبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 اکتبر 2015 01-10-2015
سپتامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 9 سپتامبر 2015 N/A
آگوست 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 آگوست 2015 N/A