Ticaret Federasyonunda küresel filtreler

Global filtreler, Tradefed'e, bir testin onu destekleyip desteklemediği konusunda endişelenmenize gerek kalmadan çağrıya otomatik olarak uygulanacak test filtreleri sağlamanın bir yoludur.

Konfigürasyon filtrelemeyi desteklemiyorsa, ancak genellikle Tradefed'de olduğu gibi bir ConfigurationException oluşturmama avantajını sağlıyorsa çalışmayacaktır. Bu, Tradefed hakkında asgari düzeyde bilgiye sahip bir hizmetin, genel olarak filtre bayraklarını kolayca oluşturmasına ve sağlamasına olanak tanır.

Sözdizimi

--global-filters:include-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

--global-filters:exclude-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

Burada modül-adı sağlanacak tek zorunlu kısımdır.

Örneğin:

  • --global-filters:include-filter moduleA : yalnızca modülü çalıştırır
  • --global-filters:include-filter moduleA class#method : yalnızca eşleşen yöntemi çalıştırır

Daha fazla filtre gerekiyorsa seçenek tekrarlanabilir. Dışlama, dahil etmeye göre önceliğe sahiptir.

uygulama

Kaynak kodu