Tradefed Yapılandırma Nesnesi

Tradefed XML yapılandırması ayrıştırılır ve bundan tam yapılandırmayı açıklayan bir Configuration nesnesi oluşturulur.

Nesne, IConfiguration arabirimi tarafından tanımlanır. XML'de tanımlanan tüm nesnelerin bir örneğini içerecektir.

Bu örnek:

<configuration description="<description of the configuration>">
  <!-- A build provider that takes local device information -->
  <build_provider class="com.android.tradefed.build.BootstrapBuildProvider" />

  <!-- Some target preparation, disabled by default -->
  <target_preparer class="com.android.tradefed.targetprep.PreloadedClassesPreparer">
    <option name="disable" value="true" />
  </target_preparer>

  <!-- One test running some unit tests -->
  <test class="com.android.tradefed.testtype.HostTest">
    <option name="class" value="com.android.tradefed.build.BuildInfoTest" />
  </test>
</configuration>

Sonuçlanacak:

 • Bir BootstrapBuildProvider örneği döndürmek için IConfiguration#getBuildProvider() .
 • PreloadedClassesPreparer örneğini içeren ITargetPreparer listesini döndürmek için IConfiguration#getTargetPreparers() .
 • HostTest örneğini içeren IRemoteTest listesini döndürmek için HostTest IConfiguration#getTests() .

Yapılandırma nesnesindeki her bir nesne, XML tanımına eşlenebilir, bu nedenle XML tanımını anlamak, genellikle yapılandırma nesnesinden ne bekleneceğini anlamaya yardımcı olur.