ภาพรวมการแสดงผลหลายจอ

องค์กร

เนื้อหา Multi-Display (MD) ได้รับการจัดระเบียบดังนี้:

พื้นที่หัวข้อ บทความ
การพัฒนาและการทดสอบ แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ
สภาพแวดล้อมการทดสอบและการพัฒนา
คำถามที่พบบ่อย
รวมบทความที่เกี่ยวข้อง จอแสดงผล
รองรับการตกแต่งระบบ
การสนับสนุนตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล
บทความส่วนบุคคล หลายประวัติ
นโยบายการเริ่มกิจกรรม
ล็อกหน้าจอ
การกำหนดเส้นทางอินพุต
ระบบเสียงหลายโซน

คำศัพท์

ในบทความเหล่านี้ การจัดแสดงหลักและรองมีการกำหนดไว้ดังนี้:

  • จอแสดงผล หลัก (ค่าเริ่มต้น) มี ID ที่แสดงเป็น DEFAULT_DISPLAY
  • จอแสดงผล รอง มีรหัสการแสดงผล ไม่ใช่ DEFAULT_DISPLAY