Testowanie bezpieczeństwa

Oprócz ogólnych testów platformy system Android oferuje mechanizmy specyficzne dla zabezpieczeń opisane w tej sekcji, aby wykrywać i zabezpieczać urządzenia przed lukami w zabezpieczeniach.

Ta sekcja zawiera podsumowanie narzędzi do testowania zabezpieczeń i debugowania. Obejmuje niektóre narzędzia do fuzzowania, dezynfekcji i zapobiegawczego łagodzenia exploitów. Ogólne informacje na temat debugowania można znaleźć w sekcji dotyczącej debugowania .

Podczas gdy Android obsługuje narzędzia do fuzzowania w wielu wersjach, Android 8.0 i nowsze zawierają więcej wsparcia dla fuzzingu, ściślejszą integrację narzędzia do fuzzowania z systemem kompilacji Androida oraz lepszą obsługę analizy dynamicznej w jądrach Androida.