การเชื่อมต่อ

ส่วนนี้อธิบายถึงการใช้งานโปรโตคอลการเชื่อมต่อ Android มาตรฐานและอธิบายการใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องรวมถึง Bluetooth, NFC, Wi-Fi, โทรศัพท์และอื่น ๆ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง