Zarządzanie urządzeniami dla przedsiębiorstw

Urządzenia z systemem Android 5.0 lub nowszym z zadeklarowaną funkcją managed_users mogą być używane w środowisku korporacyjnym pod auspicjami działu IT każdej firmy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu wielu użytkowników , zarządzanych profili i aplikacji do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM), a także ulepszeniom domyślnego szyfrowania , zweryfikowanego rozruchu i SELinux .

Dzięki tym ulepszeniom użytkownicy lub ich działy IT mogą tworzyć zarządzane profile, które oddzielają dane pracodawcy korporacyjnego od danych osobowych użytkownika. Postępuj zgodnie z dokumentami w tej sekcji witryny, aby prawidłowo wdrożyć zarządzanie urządzeniami w firmie.

streszczenie

Postępuj zgodnie z tym przepływem, aby zastosować zarządzanie urządzeniami:

  1. Poznaj kluczowe pojęcia, takie jak wielu użytkowników i zarządzane profile .
  2. Wdrażaj zarządzanie urządzeniami za pomocą niestandardowych plików nakładek.
  3. Przetestuj i zweryfikuj swoje urządzenia z dostawcami usług EMM i aplikacjami.

Dokumentacja pomocnicza

Android dla przedsiębiorstw