Dozwolone ciągi wersji dla Androida 8.1

Jak opisano w sekcji 3.2.2 definicji zgodności systemu Android 8.1 , tylko niektóre ciągi znaków są dozwolone dla właściwości systemowej android.os.Build.VERSION.RELEASE . Powodem tego jest fakt, że aplikacje i witryny internetowe mogą polegać na przewidywalnych wartościach tego ciągu, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo i niezawodnie zidentyfikować wersję Androida działającą na ich urządzeniach.

Ponieważ kolejne wersje oprogramowania Android mogą zmieniać ten ciąg, ale nie zmieniać żadnego zachowania interfejsu API, takim wersjom może nie towarzyszyć nowy dokument definicji zgodności. Ta strona zawiera listę wersji dozwolonych w systemie opartym na systemie Android 8.1. Jedyne dozwolone wartości dla android.os.Build.VERSION.RELEASE dla Androida 8.1 to:

  • 8.1